Palava by Lodha Group - Maha RERA Registration No.

Palava Lakeshore Greens By Lodha Group RERA No. P51700000125 | P51700000342 | P51700000395 | P51700000378; P51700000269 | P51700000389 | P51700000124 | P51700000384 | P51700000391 | P51700000410 | P51700000142 | P51700000390

Palava Codename Riverside By Lodha Group RERA No. P51700010109 | P51700010960 | P51700011068 | P51700000577 | P51700000696 | P51700000448 | P51700000420 | P51700000802 | P51700000511.

Palava Centre Park By Lodha Group RERA No. P51700000596 | P51700000419 | P51700000540 | P51700000696 | P51700000506.

Palava Codename Highlife By Lodha Group RERA No. P51700014396.

Palava Address : Kalyan-Shil Road, Palava

What is RERA